Skip to main content
 
 
 
 

İngilizce Eğitimi

UP İngilizce Kampları’nda temel olarak hedefimiz kamp süreci boyunca öğrencilerin İngilizce pratik becerilerinin gelişmesi ve dile veya dil öğrenmeye karşı önyargılarının kırılmasıdır diyebiliriz. Bunu tamamen İngilizce konuşulan ve öğrencilerin İngilizce düşünme ve konuşmaya maruz kalacağı, izole bir kamp ortamı oluşturarak mümkün kılabilmekteyiz.

Hedefimizi gerçekleştirme noktasında uygulamalarımız dil gelişimini ağır ve yoğun bir müfredat ile sunmak şeklinde değil, İngilizcenin modern hayatın bir gerekliliği olduğu bilincini öğrencilere aşılayarak dil gelişimini eğlenceli ve motive edici yöntemlerle öğrenciye kazandırmak üzerinedir. Bu bilinci kamp sürecinde kazanan öğrencilerimiz İngilizce düşünmenin ve bu dili geliştirebilmenin tekniklerini uzman ekibimiz ile pekiştirir ve kamp sonrasındaki eğitim ve kişisel hayatlarında da benzer yöntemleri benimseyip takip ederek dil becerilerini geliştirmeye devam ederler.

Dersler ve ders harici aktiviteler, öğrencilerin çeşitli durumlarda öğrendiklerini kullanmalarına ve uygulamalarına olanak tanıyan, konuya veya göreve dayalı çok sayıda etkileşimli süreç içerir. Öğrenilen bilgileri ders dışı aktivite ve ders içi atölye çalışmalarında kullanarak pekiştirmek bütünsel ve deneyimsel bir süreçtir. Bu süreç sonucunda, öğrenciler her dersten sonra pratik kazanımları olduğunun farkına varırlar ve bu kazanımları günlük yaşamlarındaki dil kullanımlarına kolayca aktarabilirler. Bu süreci en çok destekleyen aktivitelerden biri de konuşma kulüplerimizdir. Ayrı bir başlık ve tanıtım videosu ile detaylandırdığımız konuşma kulüplerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgiye erişmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Eğitim metodolojimiz interaktif ve öğrenci merkezlidir. Öğrenci tüm kamp süreci boyunca yapılan aktiviteler ve ders içi ikili ve grup çalışmaları ile aktif bir katılımcı halindedir. Program içeriğimiz öğrencilerin İngilizce öğrenimi esnasında konuşma, okuma, dinleme ve yazma gibi tüm dil becerilerini geliştirebileceği metotlar içerir. Bu becerilere ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir.

Türkiye’den yurtdışına eğitim amacıyla seyahat eden öğrencilerimiz üzerindeki gözlemlerimize ve yapılan araştırmaların da sonuçlarına göre 4 ana beceri içinde en zayıf kalınan beceri konuşma becerisidir. Öğrencinin iyi bir gramer alt yapısı olsa dahi, özellikle ülkemizde pratik imkanı kısıtlı olduğundan öğrenciler edindikleri teorik bilgi dağarcığını pratiğe dökmekte zorlanmaktadırlar. Kamplarımızda sadece ingilizce konuşulan izole bir ortamı özellikle oluşturuyor olmamızın ana sebebi, bu yönde farklı öğrencilerimizden edindiğimiz tecrübeler ve bu süreçte başarılı görülen ülkelerdeki eğitim metodolojilerinin de bu şekilde kurgulanmış olmasıdır. Ayrıca tabii ki uyguladığımız bu modelin geçmişteki organizasyonlarımızda başarılı sonuçlar doğurmuş olmasıdır.

Kamplarımızda çalışmalarımızın odağında konuşma becerisini geliştirme ve konuşma pratiği kazandırmak olmaktadır.

Dinleme çalışmalarında ana dili İngilizce olan konuşmacıların vurguları, üzerinde durduğu veya durmadığı noktalar öğrenci tarafından fark edilir. Konuşma becerisini de direkt etkileyen ve eşzamanlı uygulanmakta olan dinleme becerisine yönelik çalışmalarda, ders sürecini yöneten ve öğrencileri yönlendiren öğretmenlerin ana dillerinin İngilizce olması bu sebeple oldukça önemlidir, zira konuşma becerilerini olumsuz yönde etkileyen en temel faktörlerden biri de telaffuz konusundaki bilgi eksiklikleridir.

Öğrencilerimiz, programımız süresince hem iyi bir dinleyici olma ve konuşmacının vurgularını anlayabilme, hem de kelimeleri doğru telaffuz etme hususlarında kendini azami ölçüde geliştirirler.

Okuma çalışmaları kamplarımız bünyesinde özellikle ders dışı aktivitelerle sağlanmaktadır ve bu bağlamda her öğrencinin ilgi duyduğu alana göre aktivite ve atölyeler mevcuttur. Özellikle küçük yaş gruplarında verimli ve aktif katılımın en düşük olduğu beceri olan okuma becerisini arttırmaya yönelik çalışmalar, kamp programının öğrencinin ilgi alanına uygun şekilde revize edilmiş haliyle öğretmenlerimiz ve ekibimiz tarafından öğrencinin katılımını da sağlamaya özen gösterilerek organize edilir.

Kampın ilk günü belirlenen okuma hedeflerine yönelik öğrenciler kamp süreci boyunca okuma çalışması yaparlar. Grup okumalarında ise metinler içerisinde yer alan problemlerin tespiti ve bu probleme ilişkin çözüm önerileri küçük gruplar halinde tartışma ortamında irdelenir. Okuma çalışmalarında öncelikli amacımız ingilizce dilinde de okuma alışkanlığını zevkli hale getirebilmek ve kamp sonrasında da bu alışkanlığın devam etmesi adına okuma çalışmalarının keyif veren tekniklerini aşılamaktır.

Yazma çalışmaları bulmacalar ve kelime oyunları gibi yazmaya teşvik eden oyunlar ve aktiviteler ile çeşitlendirilmiştir.  Yazma çalışmaları da okuma becerilerindeki metodolojiye benzer şekilde öğrencilerin ilgi alanlarına göre, konuşmaktan mutluluk ve şevk duydukları konuları yazılı şekilde aktarmaları konusunda teşvik edilmeleri üzerinedir.

Yazma becerisine yönelik çalışmalarda, öğrencilerde kendini yazarak ifade etme isteği uyandıran bir yaklaşım benimsenmektedir. Hikaye yazmak veya günlük tutmak gibi yönlendirmelerle yazı yazmayı günlük hayatlarının bir parçası haline getirmeye odaklanılmaktadır.

× Whatsapp