Skip to main content

İletişim Hakkında

   Sık Sorulanlar

Kamp süresince yetkililer ile nasıl iletişime geçilir?

Kamp süresince 7/24 ulaşılabilir iletişim numaraları, kamp başlangıcı öncesindeki bilgilendirmeler esnasında velilerimiz ile paylaşılmaktadır.

Öğrenciler ile velileri arasındaki iletişim nasıl sağlanır?

Öğrenciler ile kişisel telefonları üzerinden iletişim sağlanması mümkündür. Kişisel telefonu bulunmayan öğrenciler ile ekibimiz aracılığıyla iletişim kurulması mümkündür.

Öğrencilerin gün içinde aktif şekilde programları olması sebebiyle, öğrenciler ile veliler arasındaki iletişim için önerdiğimiz zaman aralıkları, günlük programda yer alan dinlenme araları ve kişisel zaman dilimleri şeklindedir.

Kamp süresince telefon kullanımı serbest midir?

Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş olan teknolojiyi öğrencilerimize yasaklamayı doğru bulmuyor, teknolojinin doğru kullanımına ilişkin bilinçlendirme ve yönlendirmelerde bulunarak bu konuda farkındalık sahibi bireyler yetiştirmenin daha doğru bir bakış açısı olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple kamp süresince öğrencilerimizin telefonlarını toplamıyor, kişisel telefon kullanımını serbest bırakıyoruz.

Günlük program kapsamında hem eğitimlerde hem de aktivitelerde öğrencilerin kişisel telefonları görevli ekibimizce toplanmakta ve kutularda muhafaza edilmekte, ilgili eğitim ve aktivitenin sonlanması ile öğrencilere iade edilmektedir. Böylece derslerde ve aktivitelerde öğrencilerin dikkatini dağıtabilecek dış faktörleri en aza indirmiş oluyoruz.

Kamp alanında kablosuz internet mevcut mu?

Evet. Kamp alanımızda hem tesisin ortak alanlarında, hem de yatak odalarında kablosuz internet mevcut olmaktadır. Tüm öğrencilerimiz diledikleri taktirde kablosuz internete ücretsiz şekilde bağlanabilmektedirler.

Haftada 1 kez organize edilen dış geziler esnasında ise herhangi bir kablosuz internet hizmeti sunulmamaktadır.

Sağlık Hakkında

   Sık Sorulanlar

Bir sağlık problemi yaşandığında süreç nasıl ilerler?

Organizasyon ekibimiz bünyesinde ilk yardım eğitimi almış olan personellerimiz mevcut olmaktadır, ancak olası bir sağlık probleminde zorunlu haller dışında profesyonel sağlık personellerinin vakaya müdahale etmesini daha doğru bulmaktayız.

Uludağ Milli Parklar bünyesinde, hotelimiz ile aynı bölge içerisinde T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı donanımlı bir sağlık tesisi, bu tesis bünyesinde 7/24 görev yapan sağlık personelleri ve 7/24 hazır durumda olan donanımlı bir ambulans bulunmaktadır. Olası bir sağlık probleminde ihtiyaç duyulması halinde öncelikli olarak bu tesis bünyesindeki ilgili sağlık personeli ile temas kurulmakta ve ilk müdahale yapılmaktadır. Gerek duyulması halinde ise acil durumlarda ambulans, acil olmayan durumlarda ise organizasyon ekibimizce sağlık sorunu yaşayan öğrencimiz Bursa Şehir Merkezi’ndeki sağlık kuruluşlarına sevk edilmekte ve ilgili tedavinin uygulanması sağlanmaktadır.

Hastaneye sevk durumunda hangi hastaneler tercih edilir?

Sevk durumu söz konusu olan sağlık problemlerinde ve/veya riskli olarak değerlendirilen vakalarda, sağlık sorunu yaşayan öğrencimiz ilk yardım personelinin yönlendirmesi üzerine ambulans ya da organizasyon ekibimizce Bursa Şehir Merkezi’nde bulunan hastanelere sevk edilmektedir. Lokasyon sebebiyle öncelikli olarak tercih ettiğimiz hastanelerin isimleri aşağıdaki gibidir:

Bu sağlık kuruluşları haricinde, acil vakalar dışındaki vakalarda öğrenci velisinin talep etmesi ve yönlendirmesi halinde tercih edilen başka bir sağlık kuruluşuna da müracaat edilmesi mümkündür.

Hastaneye sevk durumunda öğrenciye kim refakat eder?

Sevk durumu söz konusu olduğunda organizasyon ekibimizden yönetici seviyesindeki bir veya birden fazla yetkilimiz tüm süreçte öğrencimize refakat eder. Refakat süreci, öğrencimizin organizasyon alanından ayrılması ile başlayıp, organizasyon alanına geri dönüşü sağlanana kadar sürer.

Refakatçi(leri)miz, sağlık kuruluşuna giriş ve çıkış gibi resmi işlemlerin yapılması, gerekli ise tedavinin uygulanması sırasında refakat edilmesi, doktor ve sağlık personelleri ile ilgili görüşmelerin yapılması, tedavi süreci için gerekli ilaçların temin edilmesi ve öğrenci velisinin tüm bu sürecin ayrıntılarıyla ilgili bilgilendirilmesi hususlarını yerine getirir.

Tedavi süreci içinde kontrol amaçlı yeniden sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekli ise, süreç benzer şekilde sürdürülür.

Bir sağlık sorunu yaşandığında aile ile olan iletişim süreci nasıl yönetilir?

Sağlık problemi yaşayan öğrencinin şikayetlerini personelimize bildirmesi ya da ani gelişen bir sağlık problemi söz konusu olması halinde öğrencinin velisi mümkün olan en kısa sürede telefon ile bilgilendirilir. Öğrenciye herhangi bir ilaç ya da takviye ürün verilmesine kanaat getirilen tüm durumlarda öğrenci velisinden telefon ile onay alınır. Sağlık problemi yaşayan öğrencinin sağlık durumu uygun şekilde takip edilir, belirli periyotlarla öğrenci velisine bildilendirmede bulunulur.

Öğrencinin velisi tarafından tarafımıza bildirilen her iki telefon numarasına da ulaşılamaması halinde söz konusu vakanın tedavisi, sağlık personelinin kanaatine uygun şekilde sürdürülür.

Kronik bir sağlık problemi olan öğrenciler için prosedür nasıldır?

Kronik bir sağlık problemi bulunan ve kamp süresince ilaç ya da takviye ürün kullanması gereken öğrencilerin kamp süresince kullanmaları gerekli ya da muhtemel olan ilaç ve takviye ürünler, ilgili öğrenci velilerinden ayrıca tedarik edilir ve sadece ilgili öğrencinin kullanımına sunulur. Bu durumdaki bir öğrencinin ilacı ya da takviye ürünü, bir başka öğrenciye verilmez.

Sağlık problemlerine yönelik tedarik edilen ilaç ve takviye ürünler nelerdir?

Her öğrencimizin program başlangıcı öncesi sağlık durumuna ilişkin detayların yer aldığı sağlık formları ailelerinden teslim alınır ve bu doğrultuda ilgili ön hazırlıklar yapılır. Organizasyon süresince standart olarak kullanıma hazır tutulan ve 7/24 erişim sağlanabilen ilaç ve takviye ürünlerin listesi tüm veliler ile paylaşılır.

Kronik ve sağlık problemi bulunan ve kamp süresince özel olarak ilaç ya da takviye ürün kullanması gereken öğrencilerin süreçleri ayrıca planlanır ve takip edilir.

İlaç ve takviye ürünlerinin saklanması ve kullanımının takibi nasıl yapılır?

Organizasyon süresince tüm ilaçların ve takviye ürünlerin saklanması ve gerekli hallerde ilgili öğrenci tarafından kullanımı süreci görevli personelimizce yönetilir. Tüm ilaç ve takviye ürünlerin öğrencilerin erişemeyeceği şekilde, güvenli ve saklama koşullarına uygun koşullarda saklanmaktadır. Öğrencilerin yanlarında herhangi bir ilaç veya takviye ürün bulundurmalarına güvenlik sebebiyle izin verilmemektedir.

Öğrencilere bir sağlık sigortası yaptırılıyor mu?

Kampımıza Türkiye’den katılan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde oturum iznine sahip öğrenciler için ayrıca bir sağlık sigortası yaptırılmaz. Bu kategorideki öğrenciler hali hazırda devlet güvencesiyle sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir. Bu kategorideki öğrenciler için talep edilmesi halinde öğrenci velisi tarafından ayrıca acil vakalar sağlık sigortası ya da farklı sigortalar yaptırılabilir. Olası bir sağlık probleminde eğer öğrencinin harici bir sağlık sigortası var ise, bu sigorta detaylarına uygun şekilde öğrenci velisinin de onayı ilgili sağlık kuruluşundan hizmet alması sağlanır.

Kampımıza katılan ve yukarıda belirtilmiş kriterleri sağlamayan öğrenciler için (ağırlıklı olarak yabancı öğrenciler) ayrıca sigorta yaptırılması önerilmektedir. Bu konuda öğrenci velileri ve öğrencinin kayıt işlemini gerçekleştiren iş ortakları bilgilendirilir ve sigorta yaptırılması hususunda gerekli tavsiye ve yönlendirmelerde bulunulur.

Kamp süresince öğrencilerin bir yerden bir yere transferini gerektiren durumlarda (örneğin şehir gezilerinde ya da hava alanı transferlerinde), ulaşım hizmeti satın alınan turizm şirketi tarafından, bu gibi hizmetler içinde yaptırılması zorunlu olan koltuk sigortası ya da var ise diğer ek sigortalar hizmet alınan ilgili şirket tarafından yaptırılır.

Ulaşım Hakkında

   Sık Sorulanlar

Kamp alanına ulaşım nasıl organize edilmektedir?

Kamp alanımıza ulaşım, öğrencilerimizin kendi imkanları ile kamp alanına ulaşması ve kamp alanından ayrılması ya da öğrencilerimizin İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa şehirlerindeki buluşma noktalarında ekibimiz refakatinde organize edilen ulaşım aracı/araçları ile kamp alanına ulaşılması ve kamp alanından ayrılması koşullarıyla 2 farklı şekilde mümkündür.

Kamp alanına kendi imkanları ile ulaşım sağlayacak olan öğrencilerimizi, velilerimiz ya da ilgili refakatçi kişiler kampa giriş ve kamptan çıkış saatlerine dikkat ederek kamp alanına getirebilir ve kamp alanından alabilirler.

Kamp alanına ulaşımı ekibimizce organize edilecek olan öğrencilerimiz, önceden belirlenmiş buluşma noktasında önceden belirlenmiş saat aralığında velilerimiz ya da refakatçi kişilerden teslim alınacaktır ve program sonunda benzer şekilde velilerimize ya da refakatçi kişilere teslim edileceklerdir.

Not: Bu süreçte ekibimiz ile buluşan öğrencilermizin hareket öncesinde başka öğrencileri beklemesi söz konusu olabilir.

Buluşma noktaları İstanbul için Sabiha Gökçen Havalimanı, Ankara için Esenboğa Havalimanı ve Eskişehir Yolu üzerinde bulunan ofisimiz, İzmir için Adnan Menderes Havalimanı ve Bursa için şehirlerarası otobüs terminali şeklindedir.

Ulaşım hizmeti UP İngilizce Kampı tarafından mı sunulur?

UP İngilizce Kampı, bir turizm acentesi değildir ve bu sebeple herhangi bir ulaşım hizmetini kendi bünyesinde sunmaz. Ulaşım hizmeti, turizm acentesi statüsünde bulunan ve ilgili yetki ve onaylara sahip iş ortağı turizm acentelerinden dış hizmet alımı ile organize edilir. Bir diğer ifade ile ulaşımın sağlanacağı araç, aracı süren şoför ve ilgili sigorta poliçeleri, hizmet alınan turizm acentesi tarafından sunulur.

UP İngilizce Kampı ekibi, bu süreçte öğrencilerine refakat eder ve süreci organize eder.

Ulaşım organizasyonu hangi günler organize edilir?

Kampımızın giriş günleri Pazar, çıkış günleri ise Cumartesi günleridir. Dolayısıyla ulaşım organizasyonları da yalnızca ilgili günlerde organize edilir.

Konaklama Hakkında

   Sık Sorulanlar

Öğrencilerin konakladıkları odaların standartları nasıldır?

Öğrenciler, 4 yıldızlı hotel standartlarında odalarda konaklar. Her odanın kendine ait tuvaleti ve banyosu oda içinde mevcuttur ve yalnızca odada konaklayan öğrenciler tarafından kullanılır. Havlu veya saç kurutma makinası gibi imkanlar hotel standartlarında sunulur.

Odalar arasında bulunduğu kat, ön cepheye ya da arka cepheye bakması, balkonu bulunması ya da bulunmaması (balkonu bulunan odalarda balkon kapısı kilitli tutulur, balkon kullanıma sunulmaz) gibi yapısal farklılıklar bulunabilir. Ancak genel standartlar (odada kullanılan ekipmanlar, malzemeler, ısınma veya soğutma vb.) arasında bir farklılık bulunmaz.

Konaklanan odalar kaç kişiliktir?

Konaklamalar standart olarak 3 kişilik odalarda organize edilmektedir.

2 kişilik odalarda konaklama imkanı, yalnızca 2 öğrencinin programa birlikte katılması ve aynı odada konaklamak istenmesi halinde sunulmaktadır. Böyle bir talepte diğer öğrencilerin 3 kişilik odada kalması sebebiyle herhangi bir ayrımcılık durumunun söz konusu olmaması adına fiyat farkı söz konusudur.

1 kişilik odalarda konaklama imkanı, ilgili öğrencinin güvenliği önceliklendirerek hiçbir koşulda sunulmamaktadır.

Not: UP İngilizce Kampı 3 kişilik oda yerine 2 kişilik odada konaklama sunma hakkını saklı tutar.

Öğrenciler hangi kriterlere göre odalara yerleştirilir?

Cinsiyet, yaş ve milliyet kriterleri öğrencileri odalarına yerleştirirken dikkate alınan kriterlerdir. Yaş grupları 9-13 ve 14-17 olarak planlanır. Milliyet olarak ise her odada en az 2 farklı milliyetten öğrenci olmasına dikkat edilir, ancak bu konuda bir garanti verilmemektedir.

Aynı oda bünyesinde farklı cinsiyette öğrencilerin konaklamasına izin verilmez. Bunun tek istisnası kardeş olarak katılan öğrencilerin tercih etmeleri halinde aynı oda bünyesinde konaklamalarıdır.

Not: Öğrencilerin dil seviyesi oda düzenlemeleri yapılırken dikkate alınmaz. Dil seviyeleri sınıflarda ve aktivitelerde dikkate alınan bir kriterdir.

Öğrenci isteği ile oda değişikliği yapılabilir mi?

Odasından herhangi bir sebeple memnun olmayan ve değişiklik talep eden öğrencilere öncelikli olarak bu taleplerinin gerekçeleri sorulur. Oda ile ilgili herhangi bir problem var ise ve standartları karşılamıyor ise, bu problemin giderilmesi ve odanın diğer odalar ile aynı standartlara getirilmesi için tesis yetkililerine bilgi verilir ve bu süreç takip edilir. İlgili problem giderilemiyor ve standartlar sağlanamıyor ise oda değişikliği yapılır.

Öğrencilerin, program başladıktan bir süre sonra yakın arkadaşlık kurdukları farklı öğrenciler ile aynı odada kalmak istemeleri oldukça sık aldığımız bir taleptir, ancak böyle bir değişiklik hem aynı odada konaklayan diğer öğrencilerin motivasyonunu düşüreceği, hem de organizasyonun sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi adına genellikle mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla, kayıt aşamasında belirtilmediği taktirde farklı öğrencilerin birlikte konaklama hususundaki talepleri genellikle olumsuz sonuçlandırılır.

Öğrencinin oda değişiklik talebinin somut bir sebebi yok ise, oda değişikliği yapılmaz.

Öğrencinin konaklayacağı odaya veliler girebilir mi?

Hayır. Öğrencileri bırakmak, almak ya da ziyaret amaçlı kamp alanına gelen yetişkinler, odalarda konaklayan ve yerleşmiş olan farklı öğrenciler de olabileceği için öğrencilerin odalarına alınmaz.

Not: Talep edilmesi halinde kullanılmayan ve öğrenci odaları ile benzer standartlara sahip boş bir oda, örnek oda olarak gösterilebilir.

Konaklama süresince çamaşır yıkama imkanı var mıdır?

Çamaşır yıkama imkanı 1 veya 2 haftalık programa katılan öğrencilere sunulmaz. 3 hafta veya daha uzun süreli programa katılan öğrenciler için ise her 2 haftada bir kez, hafta sonu olmak üzere ücretsiz olarak sunulur.

Öğrencilerin kirli kıyafetlerini hotelin kirli kıyafet poşeti ile yetkililere teslim etmesi gerekir. İlgili çamaşırlar makinada yıkanır ve kurutulur, 1 gün sonra ilgili öğrenciye teslim edilir. Öğrencilerin çamaşırları kendileri adına satın alınmış bir file içinde toplu şekilde yıkanmakta ve kurutulmaktadır. Hoteldeki çamaşır yıkama ve kurutma makinaları sanayi tipi olduğundan, her öğrenci için tek makine çalıştırma imkanı bulunmamaktadır.

Beslenme Hakkında

   Sık Sorulanlar

Beslenme programı nasıl hazırlanmaktadır? Kaç öğün sunulmaktadır?

Beslenme programı, hizmet aldığımız beslenme uzmanımızın yönlendirmelerine uygun şekilde sadece öğrencilerimize özel olarak alternatifli menüler (sebze, kırmızı et veya beyaz et gibi) şeklinde günlük, mevsime uygun ve taze malzemeler kullanılarak hazırlanmaktadır.

Beslenme programının sağlıklı beslenmeye özendirici olmasına özen gösterilmektedir. Örneklendirmek gerekirse şeker içeren zararlı ve gazlı içecekler yerine kombucha veya kefir gibi probiyotik besinler tüketime teşvik edilmektedir, ancak bu gibi konularda öğrencilerimize herhangi bir zorlama uygulanmamaktadır.

Standart olarak her gün 3 ana öğün, 2 ara öğün olmak üzere toplamda 5 öğün sunulmaktadır. Ara öğünler sağlıklı atıştırmalıklardan (mevsim meyveleri, kefir, meyveli yoğurt vb.) oluşmaktadır.

Sağlığa zararlı gazlı içecekler yerine meyve suları tercih edilmektedir. İçme suyu ise her zaman mevcuttur.

Ayrıca glüten alerjisi olan, diyet programı uygulayan veya vejeteryan beslenmeyi tercih eden öğrencilerimizin beslenme hassasiyetlerine uygun seçenekler de sunabilmekteyiz.

Kamp süresince öğrencilerimiz gıda atıklarıyla ilgili bilgilendirilmekte, öğünler sonrası sıfır gıda atığı oluşması hususunda bilinçlendirilmektedirler.

Beslenme programının dışına çıkılması, tesisten ekstra yemek satın alınması mümkün mü?

Hayır. Öğrencilerimizin günlük kamp programımıza uyması ve öğünlere de düzenli şekilde katılması gerekmektedir. Yemek saatleri dışında aşağıdaki istisnai durumlar haricinde farklı bir yemek opsiyonu sunulmamaktadır.

İstisnai durumlar: 1. Sağlık ile ilgili konular, 2. Dış geziler (haftada 1 kez), 3. Kampa geliş zamanındaki aksamalar (kamp alanına yemekten sonra, geç bir saatte varılması) şeklindedir.

Spesifik yemek alışkanlıkları varsa (örneğin gece 11’de yemek yenilmesi ya da sabah kahvaltısının sabah saat 6’da yapılması gibi), bu gibi talepler karşılanamamaktadır.

Kamp süresince market alışverişi mümkün mü?

Öğrencilerimizin kamp süresince sağlıklı beslenmesine önem vermekteyiz ve ihtiyaç duyulan tüm besin değerlerini içerdiğinden emin olduğumuz bir beslenme programımız mevcuttur. Dolayısıyla zaruri bir market alışverişi ihtiyacı bulunmamaktadır. Bununla birlikte tesis içinde ya da yakın bölgede bir market de bulunmamaktadır. Ancak haftada bir kez organize edilen dış gezilerde şehir merkezine inildiğinde market alışverişi için zaman ayırmaktayız.

Kayıt Hakkında

   Sık Sorulanlar

Kayıt işlemi nasıl yapılır?

Programımıza kayıt olmak için bizimle iletişime geçerek talepte bulunmak yeterli olmaktadır. Sonrasında kayıt sürecine ilişkin tüm ayrıntılar yazılı şekilde mail olarak iletilir, tüm sorular için danışmanlarımız iletişim sürecini sürdürür.

Kayıt işleminde bir sözleşme imzalamak gerekir mi?

Kayıt aşamasında bir sözleşmeyi çıktı almak, imzalamak ve adresimize kargolamak gibi bir süreç gerekli değildir. Kayıt sürecinde web sitemizde bulunan mesafeli satış sözleşmesi yürürlüğe girmektedir.

Kayıt işleminden sonraki süreç nasıl ilerler?

Kayıt işlemi sonrasında danışmanlarımız iletişim sürecini sürdürerek ilgili tüm bilgileri yazılı şekilde aktarır, yazılı veya sözlü şekilde gerekli desteği sunar. Kayıt sonrası yapılanlar sırasıyla aşağıdaki gibidir:

 • Bilgi formlarının doldurulması
 • Ödeme planının yapılması ve bu planın uygulanması
 • Tarih yaklaştıkça ilgili hazırlıklara dair bilgilendirmelerin yapılması
 • Zamanı geldiğinde sağlık veya beslenme tercihleri gibi ilgili formlarının doldurulması
 • Program başlangıcı öncesinde son hazırlıkların yapılması
 • Programın başlaması

Tüm süreçler tarafımızca yönetilmekte ve gerekli bilgilendirmeler tarafımızca belirlenmiş bir takvim dahilinde öğrenci ve velilerimize aktarılmaktadır.

Kayıt işlemi ya da sonrasındaki süreçlerde ofise gelmek gerekir mi?

Kayıt işlemleri için ya da sonrasındaki herhangi bir süreçte ofisimize gelme gereksinimi yoktur. Tüm süreçlerimiz online olarak yönetilmektedir.

Kayıt işlemleri için herhangi bir son tarih var mıdır?

Kayıt işlemleri kontenjan problemi söz konusu olmadığı taktirde öğrencinin kampa katılmak istediği tarihten 1 hafta öncesine kadar devam etmektedir. Ancak bazı veya tüm tarihler için kontenjanların dolması oldukça muhtemeldir ve genellikle yaza doğru  kontenjan dolulukları söz konusu olabilmektedir.

Diğer yandan son anı beklemeden kayıt yaptırmak genellikle çeşitli kampanyalardan faydalanma avantajını beraberinde getirmektedir.

Erken kayıt yaptırmanın avantajları nelerdir?

Erken kayıt yaptırmak hem program kontenjanının kesin olarak ayrılması, hem de kampanyalar dolayısıyla indirimlerden faydalanma açısından avantaj sağlamaktadır.

Kontenjan problemi toplam öğrenci sayısı sebebiyle söz konusu olabileceği gibi, ülke bazlı kontenjan kısıtı sebebiyle de söz konusu olabilir. Türkiye dahil olmak üzere her bir ülkeden gelen öğrenci sayısı ile toplam öğrenci sayısı oranını kalite standartlarımız gereği kontrol altında tutmak durumundayız. Bu sebeple zaman zaman genel kontenjan müsaitliği olsa da ülke bazlı kontenjan sebebiyle bazı ülkelerden öğrenci kaydı etmeyebilmekteyiz.

Ödeme Hakkında

   Sık Sorulanlar

Ödeme yöntemleri nelerdir?

Nakit ödeme, para transferiyle ödeme ya da kredi kartıyla ödeme şeklinde 3 farklı alternatif ile ödeme yapılabilmektedir. Kabul edilen ödeme seçenekleri aşağıdaki gibidir.

 1. Ankara’da bulunan ofisimizde nakit ödeme,
 2. Banka hesaplarımıza havale, eft veya swift ile ödeme,
 3. Kredi kartı veya banka kartı ile online ödeme.

Not: Havale, eft veya swift ile ödeme yapılması halinde tüm işlem masrafları ödeme yapan tarafa aittir.

Hangi para birimleri ile ödeme yapılabilir?

Euro, Türk Lirası veya Amerikan Doları ile program ödemesi yapılabilmektedir. Türk Lirası veya Amerikan Doları ile ödeme yapılması halinde, ödeme tutarı Türkiye Cumhuriyet Merkezi Bankası satış kurunun güncel değerine göre hesaplanmaktadır.

Program ücreti neden Euro bazlıdır? Kur sabitleme var mıdır?

Programımızın Dünya’nın bir çok farklı ülkesinde satışı yapılmaktadır. Bu sebeple satışı yapılan tüm ülkelerde kullanılabilecek ortak bir para birimi belirleme gereksinimi söz konusudur. Bu sebeple program ücretleri Euro bazlı belirlenmiştir.

Döviz paritesi sabit olmadığından Euro bazlı sabit olan program ücretinin Türk Lirası veya Amerikan Doları karşılığı değişken olabilmektedir. Hali hazırda bir kampanya bulunmaması halinde, Euro kurunun Türk Lirası bazında sabitlenmesi gibi bir uygulamamız bulunmamaktadır.

Taksitli ödeme imkanı var mıdır? Varsa koşulları nelerdir?

Fiyat listemizde belirtilmiş olan fiyatlar peşin ödeme fiyatlarıdır. Kayıt yapıldıktan sonraki 7 gün içinde ödemenin tamamlanması gerekmektedir. Bir kampanya olmadığı taktirde havale/eft/swift ödemelerinde taksitli ödeme imkanı standart olarak sunulmamaktadır. Kredi kartı ile ödeme yapıldığı taktirde ise vade farkıyla taksit imkanı mevcuttur.

Kampanyalar Nasıl Takip Edilebilir?

Yılın belirli dönemlerinde (örneğin erken kayıt döneminde uygulanan erken kayıt kampanyası gibi) ya da belirli kriterler dahilin (örneğin anlaşmalı olunan bir okulun öğrencilerine sunulan indirim gibi) şirketimizin satış politikasına ve işbirliklerine uygun şekilde belirlediği kampanyalar olabilir.

Faydalanılabilecek aktif bir kampanya olup olmadığını öğrenmek ve bu hususta diğer tüm ayrıntılar için bize ulaşabilirsiniz.

Depozito Ödemesi Nedir?

Depozito ödemesi program ücretine ek bir ödeme değildir. Kamp başlangıcından önce nakit ya da banka transferiyle tahsil edilen bu ödeme öğrenci adına depozito olarak tanımlanır ve kamp hareketliliği esnasında öğrenci adına oluşabilecek ek masraflar (konaklama esnasında herhangi bir eşyaya zarar verilmesi veya ani gelişen bir sağlık problemi kapsamındaki harcamalar gibi) için saklanır. Kamp hareketliliğinin sona ermesiyle birlikte herhangi bir ek masraf oluşmaması halinde ise, tahsil edilmiş olan depozito ödemesi tahsil edildiği şekliyle kesintisiz şekilde iade edilir.

İptal & İade Hakkında

   Sık Sorulanlar

Cayma hakkı nedir, bu kapsamdaki iptal süreci nasıldır?

Cayma hakkı, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e göre internet ortamında yapılan satışlarda müşterinin 14 gün içinde sözleşmeden cayma ve ödediği bedelin tamamını herhangi bir kesinti olmadan iadesini talep etme hakkıdır.

Cayma hakkını kullanmak için herhangi bir gerekçe gösterilmesi gerekli değildir. Cayma hakkının kullanılması halinde tahsil edilmiş olan tüm ödemeler iade prosedürüne uygun şekilde iade edilir ve kayıt işleminin, dolayısıyla kayıt işlemiyle elde edilmiş tüm hak ve imtiyazların da iptali sağlanır.

Cayma hakkı bulunmaması halinde iptal süreci nasıldır?

Cayma hakkı kapsamında hukuken tanınmış olan 14 günlük süre sona ermiş ise, aşağıdaki prosedüre uygun şekilde iptal süreci sürdürülür.

 • Program başlangıcından 60 gün öncesine kadar tarafımıza ulaşan iptal taleplerinde kayıt olunan program toplam ücretinin %25’i tahsil edilir. Daha fazla ödeme tahsil edilmiş ise fazla ödemenin iadesi iade prosedürüne uygun şekilde yapılır.
 • Program başlangıcından en fazla 60, en az 15 gün öncesine kadar tarafımıza ulaşan iptal taleplerinde kayıt olunan program toplam ücretinin %50’si tahsil edilir. Daha fazla ödeme tahsil edilmiş ise fazla ödemenin iadesi iade prosedürüne uygun şekilde yapılır.
 • Program başlangıcından en fazla 14 gün kala, ve ayrıca programın başladığı gün itibariyle tarafımıza ulaşan iptal talepleri kabul edilmez ve kayıt olunan program toplam ücretinin tamamı tahsil edilir

Program UP İngilizce Kampı tarafından iptal edilirse iade süreci nasıldır?

Program herhangi bir sebeple tarafımızca iptal edilir ise, hiçbir kesinti olmaksızın tahsil edilmiş olan tüm ödemeler iade prosedürüne uygun şekilde iade edilir. Henüz ödeme tarihi gelmemiş ödemeler ise tahsil edilmez.

Program mücbir sebep dolayısıyla gerçekleştirilemez ise ne olur?

Program mücbir sebep dolayısıyla gerçekleştirilemez ise hiçbir kesinti olmaksızın tahsil edilmiş olan tüm ödemeler iade prosedürüne uygun şekilde iade edilir. Henüz ödeme tarihi gelmemiş ödemeler ise tahsil edilmez.

İade prosedürüne ilişkin bilinmesi gereken diğer ayrıntılar nelerdir?

İptal ve iade talepleri azami 3 iş günü içerisinde karara bağlanır ve talep sonrasındaki azami 14 gün içinde sorumluğumuzda bulunan işlemler tamamlanır.

 • Türk Lirası olarak tahsil edilmiş ödemeler, Türk Lirası olarak iade edilir.
 • Euro olarak tahsil edilmiş ödemeler, Euro olarak iade edilir.
 • Amerikan Doları olarak tahsil edilmiş ödemeler, Amerikan Doları olarak iade edilir.
 • Nakit olarak tahsil edilmiş ödemeler, nakit olarak ve imza karşılığı iade edilir. Nakit olarak iade işlemi yalnızca ofisimizde gerçekleştirilir.
 • Havale/eft/swift ile tahsil edilmiş ödemeler, ödeme yapan kişiye ait bir banka hesabına olmak üzere havale/eft/swift ile iade edilir.
 • Kredi kartı veya hesap kartı ile online olarak tahsil edilmiş ödemeler, öncelikli olarak ilgili karta iade şeklinde, bunun mümkün olmaması halinde ise ilgili kartın sahibine ait bir banka hesabına ait olmak üzere havale/eft/swift ile iade edilir.

Not: Nakit olarak yapılan iade işlemleri haricindeki iade süreçlerinde yapılan iadenin karşı tarafa yansıması finansal kuruluşların işlem süreleri ya da prosedürleri kaynaklı geciktiği taktirde tarafımız sorumlu tutulamaz.

Program hangi koşullarda askıya alınabilir?

Program başlangıcı öncesinde öğrencinin programa katılmasına engel teşkil eden ve bir sağlık kuruluşunca belgelenen herhangi bir sağlık problemi söz konusu olduğunda, talep edilmesi halinde program iptal edilmek yerine askıya alınabilir. Askıya alınan program kapsamındaki tüm haklar bir sonraki yıla aktarılır.

Program başlangıcı sonrasında öğrencinin bir sağlık kuruluşunda 2 gece veya daha uzun süreli yatışını gerektiren herhangi bir sağlık problemi söz konusu olduğunda, talep edilmesi halinde kalan program süresi askıya alınabilir. Askıya alınan kalan program süresi kapsamındaki tüm haklar bir sonraki yıla aktarılır.

Diğer Konularda

   Sık Sorulanlar

Öğrencilerin kampa gelirken beklentisi ne olmalıdır?

UP İngilizce Kampı, eğlence odaklı bir organizasyon değil, eğitim odaklı bir organizasyondur. Ancak ilgili öğrencilerin yaş grupları da dikkate alınarak eğitim süreçlerinde eğlenceli ve ilgi çekici metotlar kullanılmaktadır. Öğrencilerin günlük ve haftalık programa uyum sağlaması ve programlarını aksatmamaları beklenmektedir, zira günlük ve haftalık programlar öğrencilerin kolayca adapte olabileceği şekilde tasarlanmıştır.

Kamp boyunca, Dünya’nın birçok ülkesinde organize edilen uluslararası kampların eğitim metodolojileri ve standartları baz alınarak profesyonellerce hazırlanmış olan eğitim süreci sürdürülmektedir. Bununla birlikte günün eğitim dışındaki zaman dilimlerinde organize edilen aktiviteler, derslerde öğrenilen teorik bilgilerin pratiğinin yapılmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Aktivitelerin bir diğer katkısı ise, öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekleyen aktiviteler olmalarıdır. Her aktivitede hedef kazanımın öğrencilere kazandırılması planlanmış süreçler neticesinde mümkün olmaktadır.

Özet ile UP İngilizce Kampı, öğrencilerine yalnızca ingilizce eğitimi sunan bir organizasyon değildir, ancak temelinde ingilizce eğitimi vardır. Dolaylı yollardan öğrencilerin özgüven kazanımı ve kişisel gelişimleri gibi hususlar da aktif şekilde desteklenmektedir. Öğrencilerin kampa katılım öncesi beklentileri, disiplinli ve planlı bir organizasyon içinde, doğa ve bolca temiz hava eşliğinde Dünya’nın farklı ülkelerinden gelmiş kendi yaş gruplarındaki öğrenciler ile eğlenerek hem dil seviyesi hem de kişisel anlamda gelişim sağlayacakları yönünde olmalıdır.

Öğrencilerin kampa adaptasyonu nasıl sağlanmaktadır?

Öğrenciler kampın özellikle ilk günlerinde adaptasyon problemi yaşayabilmekteler, ancak bunu aşmak genellikle çok zor olmamakta. İlgili yaş grupları için negatif bir duygu durumunun pozitife çevrilmesi konusunda tecrübeli bir yönetim ekibine sahibiz. Zira kamp programımızın özellikle ilk günlerinde öğrencilerin dahil olduğu yaygın eğitim metotlarını içeren tanışma ve ısınma oyunları, adaptasyon sürecini hızlandırmakta ve kolaylaştırmaktadır.

Adaptasyon problemi yaşayan hiçbir öğrencimizi gözden çıkarmıyor, ilgili öğrencinin bir sağlık sorunu olmadıkça ya da veli tarafından ısrarlı bir talep söz konusu olmadıkça, öğrencinin kamptan ayrılmasına sıcak bakmamaktayız. Tam tersi şekilde, içinde bulunulan ve alışkın olunmayan kamp ortamının öğrenci için bir fırsat olduğunun bilincinde, var olan problemleri öğrenci velisi ile de iletişim halinde kalarak aşmaya odaklanmaktayız.

Kamp kuralları var mıdır, disiplin nasıl sağlanmaktadır?

Öğrencilerin fiziksel ve psikolojik sağlıklarını korumak, ayrıca organizasyonun aksamadan ilerlemesi ve hedeflenen kazanımlara ulaşılabilmesi adına tüm öğrencilerin uyması gereken bazı kamp kuralları mevcuttur ve her öğrencinin bu kurallara uyması beklenmektedir.

İlgili kuralların yer aldığı bir bilgilendirme dökümanı kamp öncesinde veliler ile paylaşılmaktadır. Ayrıca kamp alanında öğrencilere bu hususta bir oryantasyon yapılmakta ve ilgili bilgilendirmeler hem sözlü hem de yazılı şekilde yapılmaktadır.

Tüm öğrenci ve velilerin bu detayları bilmesi önemlidir. Zira kampa katılan tüm öğrenciler ve öğrenci velileri kamp kurallarını bildikleri, kurallara uyum sağlanmaması halinde söz konusu yaptırımların (programın sonlandırılması gibi) uygulanacağını bildikleri varsayılır. İlgili yaptırımlar sözlü ve yazılı uyarı sonrasında uygulanmaktadır.

Organizasyonun sorunsuz ve her öğrenci için başarıyla tamamlanabilmesi adına kurallara uyum sağlanması bir zorunluluktur.

Kamp bitiminde öğrencilere bir sertifika verilir mi?

Evet, program sonunda tüm öğrencilere eğitim aldıkları seviyeye ilişkin sertifika verilmektedir. Kağıt israfını önlemek amacıyla sertifikalar basılı ortamda değil, dijital ortamda ve istenildiği taktirde baskı yapılabilecek formatta paylaşılmaktadır.

Eğitimler ve aktiviteler için devam takibi yapılır mı?

Evet, program süresince öğrencinin herhangi bir sağlık sorunu ya da geçerli bir mazereti bulunmadığı taktirde eğitim ve aktivitelere katılması zorunludur ve devam takibi yapılmaktadır.

Aile katılımı mümkün mü?

Hayır, kampımız sadece öğrencilerin katılımı mümkündür. Anne, baba ya da farklı bir yetişkini kabul etmemekteyiz.

Kamp alanı ve öğrenciler kamp süresince ziyaret edilebilir mi?

Evet, ailelerin talep etmeleri halinde çocuklarını ziyaret etmeleri mümkündür. Bu konuda bir sınırlandırma olmamakla birlikte, öğrencilerin kampa adapte olmalarını engellememesi için ilgili ziyaretlerin haftada en fazla 1 kez olması ve görüşmelerin 1 saati geçmemesi tavsiyemizdir.

Tesis içinde tarafımızca belirlenmiş görüşme alanında öğrenci ve ailelerinin görüşmesi mümkündür. İlgili ziyaretler esnasında kamp alanı içine girilmesine ya da odalara çıkılmasına müsaade edilmemektedir.

Ziyaret öncesinde muhakkak yetkililerin bilgilendirilmesi gerekmektedir, böylece öğrencilerin günlük programlarını asgari düzeyde engelleyecek bir planlama yapılabilir.

Kamp bitiminde kampa ilişkin fotoğraflar paylaşılır mı?

Kampların tamamının sona ermesiyle birlikte her haftaya ait 30 farklı fotoğrafın yer aldığı fotoğraf albümü, yalnızca ilgili haftalara katılım göstermiş öğrenci ve aileleri ile dijital ortamda paylaşılmaktadır.

Paylaşılan fotoğraflar birden fazla öğrencinin yer aldığı grup fotoğrafları olmaktadır. Hiçbir öğrencinin tek başına yer aldığı kişisel fotoğraf paylaşılmamaktadır. İlgili fotoğraflar anlık olarak çekilmiş fotoğraflar olacağından, hangi karede hangi öğrencinin yer alacağı planlanmamaktadır, dolayısıyla herhangi bir öğrenci birden çok fotoğrafta yer alabilir ya da yer almayabilir. Hiçbir öğrenci için fotoğraflarda yer alacağına dair bir taahhüt verilmemektedir.

Öğrencilerin diledikleri taktirde kamp programındaki müsait zamanlarda kişisel telefonları ile hatıra fotoğrafları çekmeleri mümkündür.

Not: Çevreye olan duyarlılığımız sebebiyle fotoğraf baskısı yapmamaktayız ve ilgili tüm fotoğrafları dijital ortamda paylaşmaktayız.

Öğrenci fotoğraf ve videolarının tanıtım çalışmalarında kullanımı nasıl planlanır?

Kamp süresince ekibimizce çekilmiş grup fotoğrafları ve videoları, yapılacak olan tanıtım çalışmaları kapsamında kullanılabilmektedir.

Böyle bir kullanıma onay vermek istemeyen öğrenci velilerinin, bu taleplerini kamp başlangıcı öncesinde muhakkak yazılı beyan olarak tarafımıza iletmeleri gerekmektedir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ilgili öğrencilerin ön planda olduğu fotoğraf ve videolar, hiçbir tanıtım çalışmasında kullanılmamaktadır.

Bavul nasıl hazırlanmaları, öğrenciler yanlarında neler getirmelidir?

Bavul hazırlıkları ya da gerek öğrenci gerek velilerin bilmesi gereken diğer önemli ayrıntıları içeren bilgilendirmeler kamp başlangıcı öncesinde ilgili öğrenci ve velilere yazılı şekilde aktarılmaktadır.

Öğrencilere ne kadar harçlık verilmelidir?

Öğrencilerin kamp süresince herhangi bir gerekçe ile paraya ihtiyaçları yoktur. Kamp tesisinde öğrencilerin ihtiyaç duyabilecekleri her türlü gider, kamp programına dahil edilmiş durumdadır. Lakin haftada 1 kez organize edilen dış gezilerde öğrenciler şehir merkezinde iken yeme-içme gibi kişisel harcamalar yapmak, market alışverişi yapmak ya da ailelerine hediyeler almak isteyebilmektedirler. Bu sebeple öğrencilere bir miktar harçlık verilmesi uygun olabilmektedir.

Bu hususta önemli olan ayrıntılar ve detaylı bilgilendirmeler, kamp başlangıcı öncesinde ilgili öğrenci ve velilere yazılı şekilde aktarılmaktadır.

× Whatsapp