Skip to main content
 
 
 
 

Bireylerin gelişmesinde çocukluk ve ergenlik dönemi en kritik, en önemli dönemdir. Çünkü bu dönem nasıl tamamlanırsa, birey yetişkin olduğunda bu dönemin etkisini sürdürecektir.

Gelişimleri açısından böyle önemli bir dönemde çocukların ve ergenlerin kendi yaşıtlarıyla etkileşim içinde olacakları grup deneyimleri onların gelişimleri açısından oldukça doyurucu ve zenginliklerle dolu bir fırsat olacaktır.

Yaz kampları; bilişsel, kişisel, sosyal, duygusal ve ahlaki gelişim açısından geniş bir yelpazede gelişim zenginliği sunmaktadır. Çocuklar grup içinde hem motive olabilecek hem grup içi dinamikleri öğrenebilecek hem de sosyal iletişim becerileri kazanabileceklerdir. Tüm bunları ve aldığım eğitimleri de göz önünde bulundurarak söyleyebilirim ki; çocukluk ve ergenlik çağındaki bireyler, böylesi kritik bir yaşam evresindeyken yaz kampını deneyimlediklerinde, olumlu etkilerini yaşam boyu hissedeceklerdir.

Dil gelişimi düşünceyi geliştirir. Düşünce geliştikçe bireyler kendilerini daha iyi ifade etme becerisi kazanır. Kendilerini daha iyi ifade ettikçe de özgüvenleri gelişir, kendilerini tanır ve kendilerini gerçekleştirirler. Tüm bunlar çocukların akranlarının bulunduğu ortamlarda olduğunda çok daha kalıcı ve işlevsel olur. Kamp boyunca akranları ve eğitmenleriyle kurdukları bu sosyal etkileşimler, kişiliklerinin gelişmesinde oldukça büyük rol oynar.

Ben bir aile danışmanı ve sosyal hizmet uzmanı olarak çocuk ve ergenlerin kampı muhakkak deneyimlemelerini, kampın olumlu farklılıklarını hissettikçe değişim ve dönüşüm duygusunu tatmalarını tavsiye ediyorum.

Kübra Nur Şengül

Aile Danışmanı & Sosyal Hizmet Uzmanı
× Whatsapp