Skip to main content
 
 
 
 

Kopyalamaya Karşı Yasal Uyarı

UP İngilizce Kampları web sitesinde (www.ingilizcekampi.com) bulunan kod, yazılım, şablon, tasarım, görsel ve metinler dahil olmak üzere hiçbir malzeme kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz veya dağıtılamaz. Kural ihlali yapan içerik sağlayıcılar, kurumla veya bireyler hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem başlatılır. Konuyla ilgili doğabilecek ihtilaflarda işbu yasal uyarı metni esas alınacak, UP İngilizce Kampları’nın her türlü yasal hakkı saklı olacak ve ihtilaf halinde Ankara Mahkemeleri yetkili kılınacaktır.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

Madde 25 – (Değişik madde: 03/03/2001 – 4630/15. md.)
Bir eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlanması ve yayınlanan eserlerin bu kuruluşların yayınlarından alınarak başka yayın kuruluşları tarafından yeniden yayınlanması suretiyle umuma iletilmesi hakkı münhasıran eser sahibine aittir. Eser sahibi, eserinin aslı ya da çoğaltılmış nüshalarının telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtılmasına veya sunulmasına ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda eserine erişimini sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak hakkına da sahiptir.

Ek Madde 4 – (Ek madde: 03/03/2001 – 4630/37. md.)
Dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sağlayıcılar tarafından eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin bu Kanunda tanınmış haklarının ihlâli halinde, hak sahiplerinin başvuruları üzerine ihlâle konu eserler içerikten çıkarılır. Bunun için hakları haleldar olan gerçek veya tüzel kişi öncelikle bilgi içerik sağlayıcısına başvurarak üç gün içinde ihlâlin durdurulmasını ister. İhlâlin devamı halinde bu defa, Cumhuriyet savcısına yapılan başvuru üzerine, üç gün içinde servis sağlayıcıdan ihlâle devam eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulması istenir. İhlâlin durdurulması halinde bilgi içerik sağlayıcısına yeniden servis sağlanır. Servis sağlayıcılar, bilgi içerik sağlayıcılarının isimlerini gösterir listeyi her ayın ilk iş günü Bakanlığa bildirir. Servis sağlayıcılar ile bilgi içerik sağlayıcıları, Bakanlıkça istendiği takdirde her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür.

× Whatsapp